Європейське законодавство

Виробництво хутра в Європейському Союзі регулюється наступними законодавчими актами:

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1069/2009

Регламент Комісії (ЄС) № 142/2011)

Директиви № 97/78 / EC

Регламенти Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 854/2004 та № 882/2004

Регламент Комісії (ЄС) № 669/2009

Проект Європейської комісії Welfare Quality®