Сертифікація «WELFUR»

WelFur — це науково обґрунтована програма оцінки добробуту тварин, яка на даний час у зазначеній сфері є найбільш сучасною та найбільш передовою програмою у світі.

WelFur розроблена незалежними вченими з семи європейських університетів* та базується на принципах проекту Європейської комісії Welfare Quality®.

Програма WelFur використовує багатосторонній підхід до оцінки добробуту тварин. Зокрема, оцінка умов утримання тварин спирається на об’єктивні показники, які отримані за допомогою наукових досліджень. Сертифікація передбачає вивчення 12 параметрів, включаючи параметри здоров’я тварин, їх природної поведінки, житлової системи, харчування, позитивних та негативних емоцій, взаємовідносин між людьми і тваринами, способів управління звірофермою тощо.

У січні 2019 року Європейська комісія прийняла рішення про застосування WelFur в якості інструменту саморегулювання, що свідчить про визнання та довіру до цієї системи сертифікації з боку офіційних органів ЄС, а також про її повну відповідність вимогам законодавства ЄС.

У той же час, вимоги програми WelFur є більш серйознішими, ніж вимоги, встановлені безпосередньо законодавством ЄС (яке, по суті, визначає лише мінімальні вимоги).

Оцінка (сертифікація) на відповідність вимогам WelFur здійснюється третьою стороною — незалежною компанією Baltic Control®.

Всі члени АЗУ пройшли всі етапи сертифікації на відповідність вимогам WelFur.

Пройшовши сертифікацію WelFur, всі члени АЗУ довели, що вони:

  • відповідають більш високим та більш жорстким вимогам у сфері поводження із тваринами, ніж ті вимоги, що встановлені безпосередньо законодавством ЄС та українським законодавством;
  • є учасниками системи саморегулювання, офіційно запровадженої у ЄС у січні 2019 року, до якої Європейська комісія має повну довіру та визнання.

WelFur наразі є частиною більш глобальної програми нагляду за простежуваністю та сертифікацією торгівлі хутром FURMARK.

Забезпечуючи об’єктивне та надійне документування умов утримання тварин, програма WelFur виступає інструментом, який дозволяє контролювати належність умов утримання тварин, отримувати відповідні дані для аналізу та прийняття рішень, надійно управляти звірофермами, і, водночас, гарантувати прозорість перед клієнтами стосовно стану добробуту тварин у будь який момент часу.

До числа згаданих університетів увійшли: 

1) Університет Східної Фінляндії (факультет біологічних наук);
2) Науково-дослідний центр сільського господарства та продовольства, Фінляндія (підрозділ дослідження тваринництва);
3) Орхуський університет, Данія (факультет здоров’я тварин і біонауки);
4) Норвезький університет природничих наук (факультет наук про тварин і про сільське господарство);
5) Шведський університет сільськогосподарських наук (факультет навколишнього середовища і здоров’я тварин);
6) Утрехтський університет, Нідерланди (факультет тварин у науці і суспільстві);
7) Французький національний інститут агрономічних досліджень.