Регуляторні документи

Основними документами, що регулюють діяльність у сфері звірівництва і виробництва натурального хутра в Україні, є*:

  1. Методичні рекомендації зутримання хутрових тварин, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 20 червня 2008 року № 379 (цей наказ є гармонізованим із вимогами Директиви Ради № 98/58/ЄС та Регламенту Ради (ЄС) № 1099/2009, а також відповідає «Рекомендаціям стосовно хутрових тварин», схваленим постійним комітетом Європейської конвенції з захисту тварин, що утримуються з метою вирощування (Т-АР) від 22 червня 1999 року);
  2. Державна програма розвитку внутрішнього виробництва, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2011 року № 1130;
  3. Правила транспортування тварин, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1402;
  4. Порядок використання тварин у сільському господарстві, затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 жовтня 2012 року № 652;
  5. Закон України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною»від 7 квітня 2015 року № 287-VIII (цей Закон є гармонізованим із вимогами Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1069/2009та Регламенту Комісії (ЄС) № 142/2011);
  6. Концепція розвитку сільських територій, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року № 995-р;
  7. Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»від 18 травня 2017 року № 2042-VIII (цей Закон є гармонізованим із вимогами Директиви Ради № 97/78/EC, а також Регламентів Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 854/2004та № 882/2004Регламенту Комісії (ЄС) № 669/2009);
  8. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»від 23 травня 2017 року № 2059-VIII;
  9. Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 року № 820-р.

* Наведено у хронологічному порядку прийняття відповідних актів