Програма «FURMARK»

Шкури норки, що вироблені членами Асоціації в Україні, продаються через один з п’яти світових аукціонних домів. Це означає, що до 2020 року українські норкові шкури будуть сертифіковані за стандартами FURMARK.

Міжнародна федерація хутра (IFF), представницький орган світової хутрової промисловості, наразі перебуває в процесі розробки FURMARK.

FURMARK — це незалежна, світового рівня програма всебічної сертифікації та відстеження, яка охоплює екологічність, умови утримання тварин, вичинку та фарбування хутра.

FURMARK є гарантією дотримання найвищих стандартів сталого розвитку та свідченням того, що хутрова промисловість прагне підвищити власну екологічність.

FURMARK буде запущена в глобальному масштабі у 2020 році Міжнародною федерацією хутра (IFF) — представницьким органом світової хутрової промисловості. Наразі IFF створює інфраструктуру, інструкції та залучає партнерів для виконання програми. FURMARK охоплює всі аспекти торгівлі хутром, і після 2020 року хутро, сертифіковане за стандартами FURMARK, буде продаватися через аукціонні доми в усьому світі.

FURMARK базується на трьох ключових принципах:

  1. Науковість: програми та протоколи сертифікації є науково обґрунтованими і затверджуватимуться незалежними експертами.
  2. Незалежна інспекція: Системи верифікації на кожному етапі виробничого циклу будуть проводитися незалежними експертами та перебуватимуть у публічному доступі.
  3. Прозорість: програми сертифікації повинні відповідати національному регуляторному законодавству та принципам довіри ISEAL*.

* Міжнародний альянс із соціальної та екологічної акредитації та маркування (англ. International Social & Environmental Standards Accreditation & Labelling Alliance), глобальна асоціація, що сповідує принцип довіри до стандартів сталого розвитку.