Чому звірівництво є важливим для України?

Звірівництво в Україні має багату спадщину.

Воно почалося розвиватися ще за часів СРСР і станом на 1992 рік в Україні налічувалося 234 звіроферми. До 1996 року кількість звіроферм в Україні скоротилась до 147 господарств, які постачали близько 1,2 мільйона одиниць шкурок (що вдвічі більше, ніж було вироблено у 2017 році).

Із початку 90-х і до 2008 року галузь переживала занепад, під час якого кількість працюючих господарств скоротилася більше ніж у тридцять разів (до п’яти — восьми звіроферм).

Починаючи із 2012 року і до сьогодні у розвиток звірівництва було вкладено значні інвестиції (близько 100 млн доларів США), що дозволило відновити цей вид тваринництва в Україні — побудувати нові та сучасні ферми, пройти сертифікацію на відповідність міжнародно визнаним стандартам (WelFur, FURMARK), збільшити обсяги виробництва та вийти на зовнішні ринки.

Сьогодні звіроферми в Україні являють собою:

  1. близько 1500 робочих місць переважно у сільський місцевості. Звірівництво сприяє покращенню демографічної і соціальної ситуації у сільській місцевості та запобігає відтоку трудових ресурсів до інших країн;

  2. близько 30 млн грн на рік податків до бюджетів всіх рівнів, включаючи бюджети сільських громад. Це позитивно впливає на їх фінансові можливості, включаючи здатність утримувати у сільській місцевості бюджетні заклади та підтримувати соціальну інфраструктуру;

  3. кластер, навколо якого будується все економічне життя сільських територій, та завдяки існуванню якого на селі відбувається, зокрема, розвиток суміжних секторів (від вирощування та приготування кормів до сфери логістичних, складських, ветеринарних та інших послуг);

  4. до 70 млн доларів США на рік валютних надходжень в Україну від експорту, що, хоча і не значним чином, але позитивно впливає на платіжний баланс України та стабільність курсу національної валюти;

  5. експорт майже 100 % всієї виробленої продукції до ЄС. Продукція вітчизняних звіроферм є конкурентоспроможною на зовнішніх ринках, користується попитом та цінується торгівельними партнерами України;

  6. близько 100 млн доларів США іноземних інвестицій у розвиток аграрного сектору економіки за останні шість років. Це один із небагатьох яскравих прикладів для інших потенційних іноземних інвесторів в українську економіку;

  7. шість найсучасніших звіроферм із 10 діючих в Україні, кожна із яких пройшла всі етапи сертифікації на відповідність високим європейським (WelFur) та світовим (FURMARK) стандартам у сфері добробуту тварин. Це дозволяє як населенню України, так і нашим торгівельним партнерам бути впевненими у безпечності всіх процесів виробництва, безпечності та якості продукції, гуманності поводження з тваринами, безпечності та збереженні довкілля, а також сприяє підвищенню довіри та попиту на продукцію з України;

  8. утилізація біологічним (тобто природнім та безпечним) шляхом 40 тисяч тон на рік відходів інших галузей тваринництва — птахофабрик та рибопереробних підприємств. Саме такі обсяги зазначених відходів щороку використовуються як корм для утримання хутрових звірів;

  9. дуже ефективне зменшення негативного впливу та навантаження на довкілля інших галузей тваринництва. Звіроферми утилізують у 10 разів більше відходів інших сфер тваринництва (птахівництва, рибної галузі тощо), ніж самі утворюють;

  10. додаткові обсяги органічного добрива, застосування якого зменшує (замінює) використання хімічних мінеральних добрив, внаслідок чого зменшується хімічне забруднення сільськогосподарських земель, водойм та довкілля в цілому.