Національне законодавство

Шість державних органів регулюють виробництво хутра в Україні:

Основними документами, які регулюють діяльність у сфері звірівництва та виробництва натурального хутра в Україні, є*:

1. Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення від 3 березня 1973 року;

2. Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі від 19 вересня 1979 року;

3. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 року № 1264-XII;

4. Закон України «Про ветеринарну медицину» від 25 червня 1992 року № 2498-XII;

5. Закон України «Про племінну справу у тваринництві» від 15 грудня 1993 року № 3691-XII;

6. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 року № 4004-XII;

7. Закон України «Про відходи» від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР;

8. Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 року № 1645-III;

9. Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» від 21 лютого 2006 року № 3447-IV;

10. Методичні рекомендації з утримання хутрових тварин, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 20 червня 2008 року № 379 (цей наказ є гармонізованим із вимогами Директиви Ради № 98/58/ЄС та Регламенту Ради (ЄС) № 1099/2009, а також відповідає «Рекомендаціям стосовно хутрових тварин», схваленим постійним комітетом Європейської конвенції з захисту тварин, що утримуються з метою вирощування (Т-АР) від 22 червня 1999 року);

11. Державна програма розвитку внутрішнього виробництва, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2011 року № 1130;

12. Правила транспортування тварин, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1402;

13. Порядок використання тварин у сільському господарстві, затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 жовтня 2012 року № 652;

14. Закон України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» від 7 квітня 2015 року № 287-VIII (цей Закон є гармонізованим із вимогами Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1069/2009 та Регламенту Комісії (ЄС) № 142/2011);

15. Концепція розвитку сільських територій, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року № 995-р;

16. Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» від 18 травня 2017 року № 2042-VIII (цей Закон є гармонізованим із вимогами Директиви Ради № 97/78/EC, а також Регламентів Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 854/2004 та № 882/2004, Регламенту Комісії (ЄС) № 669/2009);

17. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23 травня 2017 року № 2059-VIII;

18. Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 року № 820-р.

* Наведено у хронологічному порядку прийняття відповідних актів